Důkazy o vědomých spáchaných zločinech proti lidskosti nejen na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) podepřené odborníky a vědci, lékaři a soudními znalci

Zajímá vás, copak na uvedené zločinecké jednání řekli dne 6.4.2011 poslanci Sněmovny včetně lékařů a právníků při osobní konfrontaci a svědectví Dušana Dvořáka představeného s referencemi osobně poslankyní Olomouckého kraje MUDr. Jitkou Chalánkovou je doloženo ZDE (vzali zločiny na vědomí a nepřijali žádné opatření!!!)lll