Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán

Podle poškozených jde o vědomá porušování zákona ministry a úředníky Ministerstva spravedlnosti ČR od 18.5.2012 dosud (stížnost Cannnabis is The Cure,z.s. je ze dne 26.11.207) jsou doložena na důkazech ZDE
Ministři spravedlnosti měli důkazy o nezákonném jednání doloženy v podkladech k rozhodnutím dne 28.12.2011 č.j.667/2011-OD-SPZ (seznáno porušení) až např. dne 16.5.2016 č.j. MSP-594/2016-OJD-DOH/3, dne 15.12.2016 č.j. MSP-737/2016/-OSV-OSV/4, 15.2.2017 č.j. MSP-1493/2016-OJD-DOH/3, 3.7.2017 č.j. MSP-30/2016-OJD-SPZ/18, 5.10.2017 č.j. MSP-172/2017-OOJ-SZ/2 Analogicky nezákonně ministr spravedlnosti a ministerstvo spravedlnosti bez odůvodnění rozhodli při kárných podnětech a stížnostech pro porušení zákona justičně exekutivními manekýny v talárech vůči členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) jen v roce 2016 pod č.j.

MSP-1386/2016-OJD-DOH , MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-594/2016-OJD-DOH, 
MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ , MSP-136/2016-OJD-DOH, 
MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-418/2015-OD-SPZ, 
MSP-339/2015-OD-DOH, MSP-90/2015-OK-PP, MSP-1448/2015-OK-PP, 
MSP-1545/2015-OK-PP, MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, 
MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, 
MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP , MSP-1/2016-OK-PP 
nebo stížnostech a nevydávání informací v rozhodnutích (rozsudcích a přezkumech) 
a správním řízení povinnými justičními a exekutivními manekýny jen v roce 2016 
pod č.j. MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV, 
MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, 
MSP-26/2017-OSV-OSV, MSP-51/2017-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, 
MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, 
MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, 
MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, 
MSP-617/2016-OSV-OSV, MSP-854/2016-OSV-OSV, MSP-896/2016-OSV-OSV,  
MSP-967/2016-OSV-OSV.31.1.2016 č.j. MSP-71/2017-OSV-OSV

dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), je právem a zároveň povinností státního zaměstnance prohlubovat si vzdělání, přičemž dle ustanovení § 107 odst. 1, 3 ZSS se prohlubování vzdělání státního zaměstnance zaměřuje na jeho další odborný růst v jím vykonávaném oboru služby (včetně zdokonalování nebo získávání jazykových znalostí) a rozsah tohoto prohlubování určuje služební orgán. V této oblasti byl pro zaměstnance zdejšího úřadu vydán služební předpis č. 6/2016 státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti ČR ze dne 21. 12. 2016, kterým se stanoví pravidla vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Ten v čl. 5 odst. 1 stanoví, že cílem vzdělávání je osvojit si a dále rozvíjet znalosti a dovednosti požadované a potřebné pro výkon služby, kterou má zaměstnanec vykonávat.
Ministerstvo spravedlnosti – žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
23.1.2016 sp. zn . MSP-26/2017-OSV-OSV
Cannabis is The Cure, z.s.:
 • MSP-157/2015-OT-OSV,
 • MSP-98/2016-OSV-OSV,
 • MSP-326/2016-OSV-OSV,
 • MSP-363/2016-OSV-OSV,
 • MSP-469/2016-OSV-OSV,
 • MSP-639/2016-OSV-OSV,
 • MSP-640/2016-OSV-OSV.
 • MSP-26/2017-OSV-OSV,
 • MSP-51/2017-OSV-OSV.
Art Language Factory, z.s.:
 • MSP-878/2016-OSV-OSV.
Konopí je lék, z.s.:
 • MSP-737/2016-OSV-OSV (na odpověď byla podána stížnost),
 • MSP-901/2016-OSV-OSV,
 • MSP-926/2016-OSV-OSV (na odpověď byla podána stížnost).
Vladimír Dopita:
 • MSP-173/2016-OSV-OSV,
 • MSP-378/2016-OSV-OSV.
Vojtěch Karban:
 • MSP-1107/2016-OSV-OSV.
Vanda Dvořáková:
 • MSP-1022/2016-OSV-OSV.
Dušan Dvořák:
 • MSP-82/2015-OT-OSV,
 • MSP-486/2015-OT-OSV,
 • MSP-527/2015-OT-OSV,
 • MSP-542/2015-OT-OSV,
 • MSP-564/2015-OT-OSV,
 • MSP-100/2016-OSV-OSV,
 • MSP-577/2016-OSV-OSV,
 • MSP-617/2016-OSV-OSV,
 • MSP-854/2016-OSV-OSV,
 • MSP-896/2016-OSV-OSV,
 • MSP-967/2016-OSV-OSV.
Do rejstříku odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR byly po dni 6. 1. 2015 zapsány na následující spisy členů Open Royal Academy

 • MSP-1386/2016-OJD-DOH – Dvořák Dušan – tisková zpráva Konopné církve k porušování zákona Policií ČR,
 • MSP-1375/2016-OJD-DOH – Tetour Miloslav – ve věci Dušan Dvořák,
 • MSP-594/2016-OJD-DOH – Art Language Factory,
 • MSP-133/2016-OJD-DOH – Cannabis is The Cure – Dvořák Dušan,
 • MSP-406/2016-OJD-SPZ – Art Language Factory ve věci Dvořák Dušan,
 • MSP-136/2016-OJD-DOH – Dvořák Dušan, stížnost a žádost o přezkum,
 • MSP-117/2016-OJD-SPZ – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-30/2016-OJD-SPZ – Open Royal Academy – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-418/2015-OD-SPZ – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-339/2015-OD-DOH – Kafka Jaromír Ing. – ve věci Dvořák Dušan.
Odbor kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR eviduje v udaném období podání pod těmito spisovými značkami:

Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy:
 • MSP-90/2015-OK-PP (3 podání),
 • MSP-1448/2015-OK-PP (1 podání),
 • MSP-1545/2015-OK-PP (1 podání),
 • MSP-315/2016-OK-PP (6 podání),
 • MSP-155/2016-OK-STIZ (5 podání),
 • MSP-167/2016-OK-STIZ (3 podání),
 • MSP-697/2016-OK-PP (3 podání),
 • MSP-180/2016-OK-STIZ (3 podání),
 • MSP- 236/2016-OK-STIZ (1 podání).
Miloslav Tetour:
 • MSP-1/2016-OK-PP (1 podání).
Art Language Factory, z.s.:
 • MSP-1/2016-OK-PP (10 podání).
Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR eviduje žádosti o odškodnění vyjmenovaných osob (dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) zakončené vydáním stanoviska.

Cannabis is the Cure, z.s.:
 • MSP-3894/2014-ODSK-ODSK.
Dušan Dvořák:
 • MSP-246/2012-ODSK-ODSK.
František Slavík:
 • MSP-2188/2011-ODSK-ODSK.
Josef Pospíšil:
 • MSP-660/2002-ODSK-ODSK,
 • MSP-1972/2008-ODSK-ODSK,
 • MSP-2151/2016-ODSK-ODSK.
Jan Prokeš:
 • MSP-2585/2015-ODSK-ODSK,
 • MSP-2581/2016-ODSK-ODSK.


Kárné podněty na soudce MSP-1493/2016-OJD-DOH/3 dne 15.2.2017 zamítnuty 

x