Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán

Podle poškozených jde o vědomá porušování zákona ministry a úředníky Ministerstva spravedlnosti ČR od 18.5.2012 dosud (stížnost Cannnabis is The Cure,z.s. je ze dne 26.11.207) jsou doložena na důkazech ZDE
Ministři spravedlnosti měli důkazy o nezákonném jednání doloženy v podkladech k rozhodnutím dne 28.12.2011 č.j.667/2011-OD-SPZ (seznáno porušení) až např. dne 16.5.2016 č.j. MSP-594/2016-OJD-DOH/3, dne 15.12.2016 č.j. MSP-737/2016/-OSV-OSV/4, 15.2.2017 č.j. MSP-1493/2016-OJD-DOH/3, 3.7.2017 č.j. MSP-30/2016-OJD-SPZ/18, 5.10.2017 č.j. MSP-172/2017-OOJ-SZ/2 Analogicky nezákonně ministr spravedlnosti a ministerstvo spravedlnosti bez odůvodnění rozhodli při kárných podnětech a stížnostech pro porušení zákona justičně exekutivními manekýny v talárech vůči členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) jen v roce 2016 pod č.j.

MSP-1386/2016-OJD-DOH , MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-594/2016-OJD-DOH, 
MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ , MSP-136/2016-OJD-DOH, 
MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-418/2015-OD-SPZ, 
MSP-339/2015-OD-DOH, MSP-90/2015-OK-PP, MSP-1448/2015-OK-PP, 
MSP-1545/2015-OK-PP, MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, 
MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, 
MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP , MSP-1/2016-OK-PP 
nebo stížnostech a nevydávání informací v rozhodnutích (rozsudcích a přezkumech) 
a správním řízení povinnými justičními a exekutivními manekýny jen v roce 2016 
pod č.j. MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV, 
MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, 
MSP-26/2017-OSV-OSV, MSP-51/2017-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, 
MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, 
MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, 
MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, 
MSP-617/2016-OSV-OSV, MSP-854/2016-OSV-OSV, MSP-896/2016-OSV-OSV,  
MSP-967/2016-OSV-OSV.