Důkazy odmítání šetřit spáchané zločiny soudců a státních zástupců (nejen) proti členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

I.
Naléhavé podání stížnosti ministru spravedlnosti s razítkem podatelny dne 18.2.2016 k nezákonnému rozhodnutí vedoucí odboru justičního dohledu ministerstva spravedlnosti dne 8.2.2016 najdete ZDE a dodatek ze dne 4.3.2016 najdete ZDE
II.
Vyhrožující rozhodnutí vedoucí odboru justičního dohledu ministerstva spravedlnosti ze dne 8.2.2016 najdete ZDE Rozhodnutí se týká cca sté stížnosti ministru spravedlnosti s důkazy nešetření porušení hrubého zákona všemi složkami policie, státních zastupitelství a justice a od roku 2011 doložených spáchaných zločinů proti lidskosti dle §§ 401a 149 ve 4 odstavci trestního zákoníku doložených soudním znalcem (dne 4.3.2011 vládě, dne 4.5.2011 středočeské a pražské policii a dne 11.5.2011 prostějovskému soudu, státnímu zastupitelství a policejnímu prezidentovi) 
III.
Důkazy (chronologie rozhodnutí) nezákonného jednání všech orgánů veřejné a soudní moci u šesté konfiskace a obvinění vedoucího výzkumu s úsilím a zájmem Dušana Dvořáka a jeho týmu "onkologických konopných kriminálníků a pseudovědců dle justice" (nejen) v roce 2017 zahájit řízení a patentovat neomamný konopný lék na rakovinu střev, diabetes a poruchy zraku ze dne 3.9.2015 najdete ZDE  Především ale s dlouhodobým marným  zájmem Dušana Dvořáka zajistit sobě a druhým deklarovaná základní práva a svobody a práva zdraví  a prosperity rodiny a členů výzkumu a desetitisíců dalších občanů vědomě nezákonně postižených a poškozených Českou republikou s tzv. demokratickou ústavností a údajnými garancemi právního státu nevyslyšenými do roku 2016 opakovaně.  


Důkazy
1.    Důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci dle trestního zákoníku doložené písemně od roku 2009 poškozenými a jejich rodinami, odborníky a lékaři i soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem dne 11. 5. 2011 Policii ČR, Okresnímu státním zastupitelství a Okresnímu soudu v Prostějově a dále důkaz o devastačních důsledcích nezákonného jednání justice a SZ na rodinu vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, MMCA doložené MUDr. Dagmar Přikrylovou dne 15. 2. 2016 najdete ZDE 

 
2.    Důkazy: Nejvyšší a Ústavní soud ČR a Evropský soud pro lidská práva od roku 2011, resp. 2012 opakovaně odmítají projednat zločiny proti lidskosti spáchané soudci a státními zástupci České republiky nejen na členech výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a opakovaně odmítají podat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU najdete na  http://echr-coe-int.blogspot.com/ na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ a http://nejvyssi-soud.blogspot.com/

 
3.    Důkazy: Stížnosti ministrům spravedlnosti od 21. 3. 2008 na hrubá porušení práva OSN, evropského a unijního práva Českou republikou a legislativní návrhy, žádosti a stížnosti a trestní/kárné  podněty na spáchané zločiny proti lidskosti soudci a státními zástupci najdete ZDE  

 
4.    První hromadná stížnost Olomoučanů dne 18. 5. 2012 a další hromadné stížnosti nevládních organizací, občanů ČR a SR na porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) v dalším období najdete ZDE   

 
5.    Důkazy o nezákonném jednání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana, Ph.D. (od roku 2011) a NSZ od roku 2005 odmítající šetřit doložené zločiny, které okresní, krajská, vrchní a nejvyšší státní zastupitelství odmítají šetřit najdete i s rozhodnutím ze dne 17.2.2016 č.j. 1 SIN 12/2016-9 na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

6.    Důkazy o ignoranci Policie ČR šetřit od roku 2009 doložené zločiny soudců a státních zástupců včetně zamítavých rozhodnutí GIBS a ÚOOZ v roce 2016 (opakovaně od roku 2010) a neposkytnutí policejní ochrany přes 15 marných žádostí o policejní ochranu od roku 2009 najdete na http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/
   
7.    Důkaz: Dne 8. 2. 2016 opětovně odmítnutá stížnost ministru spravedlnosti na trestnou činnost soudců a státních zástupců č. j. MSP-136/2016-OJD-DOH ze dne 28. 1. 2016 a dodatkem ze dne 6. 2. 2016 najdete ZDE a dále najdete ZDE   (rozhodnutí MSp ze dne 8.2.2016 a dodatek)