Stížnosti ministru spravedlnosti na porušení zákona podané ONFAM a Cannabis is The Cure,z.s. dne 21.března 2016


Konopná církev - stačí kliknout

Předmět stížnosti - nezákonná rozhodnutí SZ a justice
1.    MSp odbor dohledu: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí ze dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH ze dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz důkazy http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/
 
2.    NSZ Brno: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí NSZ dne 29.2.2016 pod č.j. 6 NZN 1004/2016, dále dne 4.3.2016 pod č.j. 4 NZN 809/2016 a následně dne 10.3.2016 pod č.j. 4 NZN 807/2016, důkazy - viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ Důkazy rovněž doloženy VSZ Olomouc v podání ze dne 10.3.2016 viz  http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

3. Policejní prezidium. Opětovně nešetřeno, naposledy dne 8.3.2016 č.j. PPR-5531-1/ČJ-2016-990300, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/

Ministerstvo spravedlnosti
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 04c730d7-a0bc-450c-b715-90fdf5f7a35f
Běžné číslo: 13605/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14