Ministerstvo spravedlnosti – žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
23.1.2016 sp. zn . MSP-26/2017-OSV-OSV
Cannabis is The Cure, z.s.:
 • MSP-157/2015-OT-OSV,
 • MSP-98/2016-OSV-OSV,
 • MSP-326/2016-OSV-OSV,
 • MSP-363/2016-OSV-OSV,
 • MSP-469/2016-OSV-OSV,
 • MSP-639/2016-OSV-OSV,
 • MSP-640/2016-OSV-OSV.
 • MSP-26/2017-OSV-OSV,
 • MSP-51/2017-OSV-OSV.
Art Language Factory, z.s.:
 • MSP-878/2016-OSV-OSV.
Konopí je lék, z.s.:
 • MSP-737/2016-OSV-OSV (na odpověď byla podána stížnost),
 • MSP-901/2016-OSV-OSV,
 • MSP-926/2016-OSV-OSV (na odpověď byla podána stížnost).
Vladimír Dopita:
 • MSP-173/2016-OSV-OSV,
 • MSP-378/2016-OSV-OSV.
Vojtěch Karban:
 • MSP-1107/2016-OSV-OSV.
Vanda Dvořáková:
 • MSP-1022/2016-OSV-OSV.
Dušan Dvořák:
 • MSP-82/2015-OT-OSV,
 • MSP-486/2015-OT-OSV,
 • MSP-527/2015-OT-OSV,
 • MSP-542/2015-OT-OSV,
 • MSP-564/2015-OT-OSV,
 • MSP-100/2016-OSV-OSV,
 • MSP-577/2016-OSV-OSV,
 • MSP-617/2016-OSV-OSV,
 • MSP-854/2016-OSV-OSV,
 • MSP-896/2016-OSV-OSV,
 • MSP-967/2016-OSV-OSV.
Do rejstříku odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR byly po dni 6. 1. 2015 zapsány na následující spisy členů Open Royal Academy

 • MSP-1386/2016-OJD-DOH – Dvořák Dušan – tisková zpráva Konopné církve k porušování zákona Policií ČR,
 • MSP-1375/2016-OJD-DOH – Tetour Miloslav – ve věci Dušan Dvořák,
 • MSP-594/2016-OJD-DOH – Art Language Factory,
 • MSP-133/2016-OJD-DOH – Cannabis is The Cure – Dvořák Dušan,
 • MSP-406/2016-OJD-SPZ – Art Language Factory ve věci Dvořák Dušan,
 • MSP-136/2016-OJD-DOH – Dvořák Dušan, stížnost a žádost o přezkum,
 • MSP-117/2016-OJD-SPZ – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-30/2016-OJD-SPZ – Open Royal Academy – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-418/2015-OD-SPZ – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-339/2015-OD-DOH – Kafka Jaromír Ing. – ve věci Dvořák Dušan.
Odbor kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR eviduje v udaném období podání pod těmito spisovými značkami:

Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy:
 • MSP-90/2015-OK-PP (3 podání),
 • MSP-1448/2015-OK-PP (1 podání),
 • MSP-1545/2015-OK-PP (1 podání),
 • MSP-315/2016-OK-PP (6 podání),
 • MSP-155/2016-OK-STIZ (5 podání),
 • MSP-167/2016-OK-STIZ (3 podání),
 • MSP-697/2016-OK-PP (3 podání),
 • MSP-180/2016-OK-STIZ (3 podání),
 • MSP- 236/2016-OK-STIZ (1 podání).
Miloslav Tetour:
 • MSP-1/2016-OK-PP (1 podání).
Art Language Factory, z.s.:
 • MSP-1/2016-OK-PP (10 podání).
Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR eviduje žádosti o odškodnění vyjmenovaných osob (dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) zakončené vydáním stanoviska.

Cannabis is the Cure, z.s.:
 • MSP-3894/2014-ODSK-ODSK.
Dušan Dvořák:
 • MSP-246/2012-ODSK-ODSK.
František Slavík:
 • MSP-2188/2011-ODSK-ODSK.
Josef Pospíšil:
 • MSP-660/2002-ODSK-ODSK,
 • MSP-1972/2008-ODSK-ODSK,
 • MSP-2151/2016-ODSK-ODSK.
Jan Prokeš:
 • MSP-2585/2015-ODSK-ODSK,
 • MSP-2581/2016-ODSK-ODSK.


Kárné podněty na soudce MSP-1493/2016-OJD-DOH/3 dne 15.2.2017 zamítnuty