31.1.2016 č.j. MSP-71/2017-OSV-OSV

dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), je právem a zároveň povinností státního zaměstnance prohlubovat si vzdělání, přičemž dle ustanovení § 107 odst. 1, 3 ZSS se prohlubování vzdělání státního zaměstnance zaměřuje na jeho další odborný růst v jím vykonávaném oboru služby (včetně zdokonalování nebo získávání jazykových znalostí) a rozsah tohoto prohlubování určuje služební orgán. V této oblasti byl pro zaměstnance zdejšího úřadu vydán služební předpis č. 6/2016 státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti ČR ze dne 21. 12. 2016, kterým se stanoví pravidla vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Ten v čl. 5 odst. 1 stanoví, že cílem vzdělávání je osvojit si a dále rozvíjet znalosti a dovednosti požadované a potřebné pro výkon služby, kterou má zaměstnanec vykonávat.